Ama dediğimiz şeylerin hepsini çiğnedi Yargıtay

Danıştay’ın kararı külliyen hataydı. Dolayısıyla siyasi makamların, idari makamların yani bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılabilecek bir şeydi. Yargıya intikal edildi ve yargı zorlanarak, husumet yönünden yetkisizdi, bu alana müdahale etmesi mümkün değildi.

Kaynak: tv100.com

AYASOFYA İÇİN DANIŞTAY'A DAVA AÇILDI

Hukukçu Dr. Ruşen Gültekin: Danıştay’ın kararı külliyen hataydı. Dolayısıyla siyasi makamların, idari makamların yani bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılabilecek bir şeydi. Yargıya intikal edildi ve yargı zorlanarak, husumet yönünden yetkisizdi, bu alana müdahale etmesi mümkün değildi. Ama dediğimiz şeylerin hepsini çiğnedi Yargıtay, geçmişte verdiği kendi içtihatları da çiğnedi…