KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Katma Değer Vergisi oranlarında yapılan indirim sonrasında konuttan gıdaya, temizlik ürünlerine tıbbi cihazlara kadar vatandaşı sevindirecek birçok üründe indirim yapılacağına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu karar ile KDV oranı kapsamında yapılan değişiklikler sonucunda hangi ürünlerde ne kadar indirime gidildiğini tüm detaylarıyla birlikte yazımızda inceleyelim.

29 Mart 2022 Tarihinde Resmî Gazetede Yayınlanan ve 5359 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar gereğince alınan %18’lik KDV oranı %8’e indirildi.

Yemek Sektöründeki KDV Oranı

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece yemek sektöründeki ayrım ortadan kalkmış yemek yenilen her yerde aynı oranda kdv uygulamasına geçilmiştir.

Konutlardaki KDV Oranı Nasıl Hesaplanacak?

Konutlardaki KDV oranında yapılan değişikliğe göre artık konutun 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranının %8, 150 m2’yi aşan kısmı için ise KDV oranının %18 üzerinden hesaplanacağı belirlenmiştir. Bu hesabın yapılmasında konutun büyükşehirde olmasının veya arsa birim metrekare değerinin de bir önemi olmayacak bütün konutların vergilendirmesi aynı şartlarda hesaplanacaktır.

Ancak Dönüşüm Projeleri kapsamında yapılan konutlarda ise durum farklıdır. Bu konutların 150 m2 kadar olan kısmı için KDV oranı %1, 150 m2’yi aşan kısmı için ise KDV oranı %18 üzerinden hesaplanacaktır. Yani 6306 sayılı Kanun kapsamındaki proje dönüşüm konutlarının 150 m2’lik yer için %1’lik KDV oranı uygulaması uygulanmaya devam edecektir. Bunlarla birlikte arsa ve arazi teslimleri, teslimlerinde de KDV oranı da %18’den 8’e indirilmiştir.

Karardan Önce İnşa Edilen Konutlardaki KDV Oranı Ne Olacak?

Nisan ayının başında yürürlüğe girecek bu karardan önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için söz konusu karar ile kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir. Kısacası daha öncesinde projesi ve ihalesi yapılan konutlar için eski düzenleme uygulanmaya devam edecek. Ancak yapılan bu yeni düzenlemeden sonra alınan ruhsatlar ise yeni düzenlemeye tabi olacaktır.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine Tabi Olan Cihazlardaki KDV Oranı

Öncesinde sınırlı sayıdaki tıbbi cihazların tabi olduğu KDV oranına artık Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “ İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan tüm cihazları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Artık bu maddede sayılan tüm cihazlar da KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Sertifikalandırılan Tohumluk ve Fidanlar

Aynı durum burada da söz konusudur. Artık Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanlar için aynı KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Tarım Makineleri

Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar ile yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar da dahil edilmiştir.

İkinci El Motorlu Kara Ticareti İştigal Eden Mükellefler

Gemi, tekne, yat ticareti yapan kişilerin de artık alım ve satım bedeli arasındaki bu kar paylarındaki KDV oranı %18 üzerinden hesaplanacaktır.

Temizlik Ürünlerindeki İndirim

Sabun ve şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri için de artık KDV oranı %18den %8’e indirilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9619,00 Pozisyonunda Yer Alan Mallar

30/12/2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9619,00 pozisyonunda yer alan mallar da KDV indirimi uygulanan diğer bir kategori olmuş ve bu ürünlerde de KDV oranının artık %8 olarak uygulanacağına karar verilmiştir.

Marketlerdeki KDV İndiriminin Fişe Yansımaması Halinde Vatandaş Ne Yapmalı?

Raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkın tespit edilmesi durumunda kasa fişi ve varsa durumu ispatlayan raf etiket resmi ile cezai yaptırım uygulanması amacıyla Ticaret İl Müdürlüklerine, Kaymakamlıklara, Valiliklere yazılı şikâyet ayrıca; ALO 175 (Tüketici Danışma Hattı) ve ALO 153 (Beyaz Masa) hatlarına da sözlü olarak şikâyette bulunulabilmektedir.