Paket tur sözleşmesinde tüketicinin hakları

Bu sözleşmelerde vatandaşlar bazen ödeme yapmalarına rağmen ellerinde olmayan sebeplerle tura katılamayarak parasını geri alamamakta, bazen de alacağını düşündüğü hizmet ile karşılaştığı manzara aynı olmayabilmektedir. Bu gibi sorunlarla karşılaşan vatandaşın ne yapması gerektiği, tüketicinin haklarını konu edinen yazımızı birlikte inceleyelim.

Paket Tur Sözleşmesi Nedir?

Paket tur sözleşmesi; ulaştırma, konaklama ve bunlara bağlı olmayan başka turizm hizmetlerini kapsayan tatil amaçlı sözleşmelerdir.

Neleri Kapsar?

Taraflar arasında yapılan paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama, gezi rehberlik gibi turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmelerdir.

Sözleşmede Geçen Hizmetlerin Yerine Getirilmemesi

Katılımcı; tur süresinde alacağını düşündüğü, ancak alamadığı hizmetler yönünden eksikliğin giderilmemesi halinde sözleşme bedelinden indirim talep edebilecektir. Bu durumda paket tur düzenleyicisi veya aracısı paket turun devam etmesi için katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eş değerde alternatif düzenlemeler sunabilmektedir.  Bu alternatiflerle beraber paket tur düzenleyicisi katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı katılımcıya tazmin etmekle yükümlüdür.

Katılımcı sözleşmeden dönerek sözleşmeden döndüğü tarihten itibaren on dört güç içinde paket tur ücretinin iade edilmesini talep edebilmektedir. Ancak düzenleyicinin o ana kadar sağladığı hizmetleri için sağlanan hizmet oranında uygun bir karşılık talep etme hakkı vardır.

Düzenleyicinin de katılımcının sözleşmeden dönmesi halinde, katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Düzenleyicinin Sorumluluğu Nedir?

Paket tur düzenleyicisi veya aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle katılımcının uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Örneğin katılımcı, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilecektir.

Sorumluluktan Nasıl Kurtulabilir?

Paket tur düzenleyicisi, katılımcının kusurunun bulunması halinde, mücbir sebebin oluşması halinde, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi halinde, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması gerekmektedir.

Sözleşmenin Feshi Ne Şekilde Yapılabilir?

Düzenleyicinin sözleşmede anlaşılan bazı hizmetleri iptal etmesi veyahut turun iptal edilmesi halinde katılımcının ödediği miktardan hiçbir kesinti yapılmaksızın ücretini geri alma hakkı vardır. Yine katılımcının paket tura katılmak istemediği hallerde turun başlamasına en az 30 gün kala sözleşmeyi feshettiğini bildirirse zorunlu harç ve vergiler kesilerek geri kalan kısmın tamamı kesintisiz ödenmesi gerekmektedir. Katılımcı 30 günden az kala katılamayacağını bildirirse öncesinde sözleşmede yer alan oranda kesinti yapılarak kalanı iade edilecektir. Ancak katılımcı gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilecektir.

Uyuşmazlık Halinde Nereye Başvurulacak?

Yargıtay kararlarında da birçok kez görüldüğü üzere katılımcıların tura kısa bir süre kaldığı zaman sağlık sorunları yaşaması halinde iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere tur için ödenen bedel katılımcıya iade edilmektedir. Dolayısıyla otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu olarak yapılan giderlerin tespiti yapılmadan sadece “tur ücretinin yarısı” şeklinde yapılan iadeler hukuken geçersizdir. Zorunlu olarak yapılan giderlerin tespiti ve kalan kısmın katılımcıya iadesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda katılımcılar ile tur paket düzenleyicileri arasında anlaşma sağlanamadığı hallerde ise 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunundaki kanun kapsamında 15.430TL parasal sınır dahilindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Hakeme Heyetine başvuru yapılabilmektedir. (Kanunda yapılan değişiklik ile yasal sınır 1 Ekim 2022 Tarihinden itibaren 30.000 TL’ye çıkarılmıştır.) Belirtilen parasal sınırın üstünde kalan tüketici uyuşmazlıklarında arabulucu ile gerekli başvuru süreci tamamlanarak tüketici mahkemesi nezdinde başvuru yapılabilmektedir.