Seçimin hukuku

Birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin başlangıç tarihini, seçmen askı listelerinde dikkat edilmesi gereken hususların ne olduğunu ve gümrük kapıları ile yurt dışında kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemine ne zaman başlayacağı sorularını konu edinen yazıyı birlikte inceleyelim.   

SEÇİM TAKVİMİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Yüksek Seçim Kurulu 14/03/2023 tarihinde 2023/99 sayılı kararı ile Yüksek Seçim Kurulu'nun yerleşik uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih aynı zamanda seçim takviminin başlangıç tarihi olarak kabul edilmiş ve böylece birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin seçim takvimi başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 Cumartesi günü olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

SEÇMEN ASKI LİSTELERİ

Seçim için güncelleştirme yapılması amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sisteminden alınan seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların gerekli işlemler yapıldıktan ve bunlar seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğuna karar verilmiştir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine karar verilmiştir.

Yerleşim yeri değişikliği nedeniyle seçim çevresi değişen seçmenlerin İlçe Seçim Kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması Yüksek Seçim Kurulu’nun 2023/100 sayılı kararı ile hüküm altına alınmıştır.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN SEÇMENİN OY KULLANMA TARİHLERİ

Yüksek Seçim Kurulu 2023/101 sayılı kararında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanma tarihlerini; gümrük kapılarında 27 Nisan 2023 Perşembe – 14 Mayıs 2023 Pazar günleri, yurt dışında ise oy kullanma tarihleri ve gün sayısı ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte 27 Nisan 2023 Perşembe – 9 Mayıs 2023 Salı günleri arasında yurt dışında yaşayan kayıtlı seçmenlerin oy kullanabileceğine karar vermiştir.