SPK sosyal medya için harekete geçti; ceza yağacak!

0:00/ 0:00

Son günlerde sosyal medya hesapları üzerinden hisse senedi alıp satmak amacıyla yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıları yönlendirerek kişilerin mağduriyetlerine neden olanların sorumluluğunu yazımızda birlikte inceleyelim.

YATIRIM TAVSİYESİNDE BULUNANLARA CEZA YAĞACAK

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmemiş, faaliyet izni olmayan kişi ve kişilerce yatırımcıları mağdur edecek şekilde hareket edenler hakkında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

WHATSAPP VE TELEGRAM GRUPLARINA DİKKAT

Sadece sosyal medya hesapları üzerinden değil WhatsApp ve telegram platformlarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odaları da takip edilecek. Buna göre, söz konusu platformlarda yetkili olmayan kişiler tarafından yatırım tavsiyesi niteliğinde paylaşımların yapılması halinde yine 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlığı altına düzenlenen yasal düzenleme kapsamındaki kişi veya kişiler hakkında işlem yapılabilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31/07/2023 tarihinde yapılan açıklamada bu durum çok net şu şekilde açıklandı:

Sosyal medya mecralarında gruplar kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde hisselere oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları hisseleri satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,

Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin, sahip olduğu hisseleri yüksek fiyattan satarak menfaat elde ettiği, böylelikle yatırımcıları zarara uğrattığı görülmüştür.

Bu nedenle bahse konu nitelikte faaliyette bulunanlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
 
Ayrıca, söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğacağının hatırlatılmasında fayda görülmektedir.