Suriyeliler Türkiye'de mi kalacak? - Kerem Kırçuval ile 10'dan 12'ye - 29 Kasım 2021

İst. Aydın Üni. Öğr. Ü. Dr. Alihan Limoncuoğlu, İst. Aydın Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, İstanbul Medeniyet Üni. Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Piri Reis Üni. Prof. Dr. Oral Erdoğan; 10'dan 12'ye programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.