Havalimanlarında oy verme işlemi devam ediyor

0:00/ 0:00

Yurt Dışı Kayıtlı Seçmenlerin Havaalanları ve Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemleri ülke genelinde oy verme işlemlerinin sona ereceği 14 Mayıs Pazar 17:00 ‘e kadar devam edecek.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, havaalanı ve gümrük kapılarında oluşturulan sandık çevrelerinde oy verme işlemlerine devam ediliyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Hava Limanlarında yurt dışı kayıtlı seçmenler 14 Mayıs Pazar 17:00 ‘ye kadar oy kullanabilecektir.

İSTANBUL HAVALİMANLARINA BÜYÜK İLGİ

Yurtdışı kayıtlı seçmenlerin İstanbul Havalimanında oluşturulan sandık kurulunda şimdiye kadar 17.000 seçmen, Sabiha Gökçen Havalimanında ise 25.000 yurt dışı kayıtlı seçmen oy kullanma işlemini tamamladı. 

OY VERME YETKİSİ

Onaylı sandık seçmen listesinde yazılı her seçmen, oy verme yetkisine sahiptir.

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun’da sayılan istisnalar dışında, sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmez.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilir.

Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamaz.

SEÇMENİN KİMLİK TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kuramlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer.