Kira uyuşmazlığı yaşayanlar dikkat! Sözleşme hangi koşulda sona erdirilir? Bildirim süresi nedir?

0:00/ 0:00

Kira uyuşmazlıklarının her geçen gün daha da arttığı bu dönemde ev sahibi kiracı ilişkisinin nasıl sonlandırılabileceği, bildirim yolu ile kira sözleşmesinin sona erdirilmesinde dikkat edilmesi gerekenler ne olduğunu yazımızda birlikte inceleyelim.

15 GÜN ÖNCE BİLDİRİMDE BULUNMA ZORUNLULUĞU

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme yeni dönemdeki kira bedeli hariç aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Ancak, 10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

BİLDİRİM NASIL YAPILIR?

Kira sözleşmesinin feshedilmesi ancak yazılı bildirim ile yapılabilir. Kira sözleşmesinin feshedileceğine ilişkin bildirimin noter ile yapılması zorunlu olmayıp, bu bildirim iadeli taahhütlü posta gönderimi ile de yapılabilir. Esas olan bildirimin yazılı olması ve gerekli irade açıklamasını içermesi yeterlidir. Bunula birlikte sözlü yapılan fesih bildirimi geçerli değildir.  

AİLE KONUTUNDA FESİH BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.

Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebilir.

Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını kazanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır.