Çocuk tesliminde yeni dönem

Vicdanları sızlatan görüntülere neden olan, boşanma sonrası çocukların ‘eşya’ gibi icradan teslimi uygulaması sona erdi. 11 ilde özel mekanlarda uzman eşliğinde çocuk teslim işlemleri yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Tesisi Kararlarının infazı ne şekilde gerçekleştirileceği, hangi şehirlerde pilot uygulamanın başladığı, çocuk teslimi kararlarında herhangi bir masraf ödenip ödenmeyeceği, pilot bölgeler dışında çocuk tesliminin ne şekilde yapılacağı hususlarının incelendiği yazımızı gelin birlikte değerlendirelim.

Yasal Değişiklik

5. Yargı Paketinde İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7343 Sayılı Kanun düzenlemesinde yapılan en köklü değişikliklerden biri de Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Tesisi hakkındaki mahkeme kararlarının icra müdürlükleri tarafından infazının yapılmasına son verilerek bundan böyle Adalet Bakanlığınca kurulacak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından bu kararların yerine getirilecek olmasıdır.   

Pilot Bölgeler

4 Nisan 2022 tarihinden itibaren yeni yasal düzenleme uyarınca Çocuk Teslimi kararlarının gereği Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla Sivas, Tekirdağ ve Uşak adliyelerinde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir.

Pilot şehirler dışında Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Kararlarının ne şekilde uygulanacağının ilan edilmediği mahallerde “(3)İkinci fıkra uyarınca Dördüncü Kısmın henüz uygulanmadığı yerlerde, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun, bu maddeyi ihdas eden Kanunla yürürlükten kaldırılan 25, 25/a ve 25/b maddelerinin uygulanmasına devam olunur… ” İcra ve iflas kanunun uygulanmasına devam edilecektir. Bu düzenlemeye göre pilot bölgeler dışında çocuk teslimi kararlarının infazını bir süre daha icra müdürlükleri yerine getirecektir.

Yapılacak Harç ve Masraflar Adalet Bakanlığı Bütçesinden Karşılanacak 

7343 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Kararlarının infaz edilmesinde bu iş ve işlemler için icra dairelerince alınması gereken harçların bundan böyle alınmayacağı düzenlenmiştir.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin faaliyete geçmediği yerlerde söz konusu kararlar icra dairelerince yerine getirilecek, 7343 Sayılı Yasa’nın 46’ncı maddesi uyarınca, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin yapılacak işlemler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile diğer kanunlar uyarınca alınması gereken tüm harçlardan istisna olduğundan bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için yapılacak tüm masraflar, (avukatlık ücreti hariç) Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

Uzmanlar eşliğinde teslim mekanlarında çocukla kişisel ilişki

Bu işlemler, çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla yerine getirilecek. Çocuk dostu dizayn edilen uygun teslim mekânlarında uzmanlar tarafından zorla değil, taraflarla ve çocuklarla iletişim kurularak, daha çok rızaya dayalı olarak yerine getirilecek.

Taraflardan ücret talep edilmeyecek. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Öncelikle çocukla ve taraflarla iletişim kurulacak çocukların beklentileri, eğitim ve öğretim hayatları gözetilecek.

Taraflara doğru ebeveynlik rolleri ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebilecektir.