Kiracılar dikkat! İşte ev sahiplerinin istediği tahliye taahhütnamesinde dikkat edilmesi gerekenler

0:00/ 0:00

Konut kiralarındaki artış miktarının 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren yüzde 25 ile sınırlandırılmış olması sebebiyle kiracılarına istediği oranda zam yapamayan ev sahipleri, kiracılarından manevi baskı ile tahliye taahhütleri almakta ve böylece kanuni miktarın üstünde kiraya zam yapmayan kiracılarını bu yolla tahliye etmek istemektedirler.

Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartlarının ne olduğunu, ev sahibine tahliye taahhüdü vermenin zorunlu olup olmadığı ile boş olarak imzalanan tahliye taahhüdünün hukuki sonuçlarını yazımızda birlikte inceleyelim.

KONUT KİRALARINDA BİR YIL DAHA YÜZDE 25 SINIRI GELEBİLİR

1 Temmuz 2023 tarihine kadar konut kira artışlarında uygulanacak yüzde 25’lik artırım oranının bir yıl daha uzatılacağının hükümet yetkilileri tarafından dile getirilmesinin ardından, henüz bir yasal düzenleme olmamasına rağmen bir yıl daha kira zammına üst sınır getirilmesi ihtimali, kiracı ile ev sahibi ilişkilerini yine olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor.

Kiracı yüzde 25 yasal sınırın üzerinde oturduğu eve yapılacak kira zammını kabul etmezken, ev sahibi de bu artırım oranının enflasyonun çok altında kalması nedeniyle kiracılarını evinden tahliye etmek ve güncel rayice uygun kira bedeliyle yeni kiracı ile sözleşme imzalamak istiyor.

KOLAY YOLDAN TAHLİYE İÇİN "TAHLİYE TAAHHÜDÜ!"

Kira uyuşmazlıklarında dava sayılarının bir anda artması ve mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklardaki ilk duruşmalar için neredeyse bir yıl sonrasına gün verilmesi nedeniyle, ev sahipleri kiracılarından öncelikle boş olmak üzere tahliye taahhüdü almaya çalışmakta ve bu yolla aldıkları belge üzerine daha sonra istenilen bir tarihin yazılması suretiyle kiracıların tahliyesine karar verilmesini talep etmektedirler.

EV SAHİBİNE TAHLİYE TAAHHÜDÜ VERMEK ZORUNLU MU?

Tahliye taahhüdü borçlar hukuku anlamında bir sözleşme değil, taraflardan birinin kendi rızasıyla vermiş olduğu tek taraflı bir taahhüt işlemidir. Kiracılık ilişkisinin kurulabilmesi için sözlü ya da yazılı olarak bir anlaşma sağlanması gerekirken, verilecek tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinin geçerliliğine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle kiracı tarafından ev sahibine tahliye taahhüdü verilmesi zorunlu değildir. Kira ilişkisinde asıl olan taraflar arasındaki kira sözleşmesidir.

TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Kiracı ve kiralayan arasında akdedilmiş olan kira sözleşmesinden sonra kiracı tarafından kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağı taahhüt edilmelidir.

Tahliye taahhüdünün, yazılı olarak düzenlenmiş olması, taahhüdün bizzat kiracı tarafından veya bunun yasaya uygun olarak yetkilendirilmiş (özel olarak yetkilendirilmiş vekalet) bir temsilci tarafından verilmiş olması gerekir.

Taahhüdünün belirli düzenleme tarihi, tahliye edilecek konutun adresinin gösterilmesi, tahliye tarihi ve kiracının bu taahhüdü imza etmesi gerekir. Yine tahliye taahhüdünün kiracının serbest iradesi ile düzenlenmiş olması gerekir. Yargıtaya göre, tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için ilk kira sözleşmesinin tanzim tarihinden belirli bir süre sonra tahliye taahhütnamesi tanzim edilmiş olmalıdır.

TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN BOŞ OLARAK KİRALAYANA VERİLMESİ

Kiralayana, tahliye taahhüdünün boş olarak verilmesi sonrasında kiracı hakkında tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi başlatılması halinde, tahliye emrini tebliğ alan kiracı; taahhüt altındaki imzaya, kira ilişkisine itiraz edebilir.

Yine tahliye taahhüdünü ilk kira sözleşmesi yapılırken kira sözleşmesi ile aynı anda imzaladığını belirterek buna rızası olmasa da o taşınmazı kiralamaya ihtiyacı olduğundan iradesi hilafına manevi cebir altında tarih kısmı boş olarak imzaladığına ilişkin de itirazda bulunabilir.  Ancak bu itirazını tahliye taahhütnamesi ile aynı kuvvette yazılı delil ile ispatlaması gerekir. Aksi halde ev sahibi tarafından başlatılan takibe binaen yapılacak yargılama sonrasında kiracı kiralanandan tahliye edilecektir.