Müşahit kartında bulunması gerekenler nelerdir?

0:00/ 0:00

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında müşahit kartı bulunmayan veya müşahit kartı üzerinde isim ve sandık numarası belirtilmemiş kişilerin, okul koridorlarında ve sandık bölgelerinde bulunmaya yetkili olup olmadığı hususlarının Yüksek Seçim Kurulu’nun 2023/1109 sayılı kararı ile değerlendirildiği yazıyı birlikte inceleyelim.

KİMLER SANDIĞA MÜŞAHİT GÖNDEREBİLİR?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un; 25'inci maddesi gereğince sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, birer müşahit gönderebilirler.

SANDIK ÇEVRESİNDE KİMLER BULUNABİLİR?

Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile bina sorumluları ve çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz.

Siyasi partilerin müşahitleri ile adayları ve bağımsız adaylarla müşahitleri, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilirler. Bağımsız aday müşahitleri üçten fazla olursa, sandık kurulu başkanı bunlar arasında ad çeker. Adları ilk çıkan üç müşahit, sandık başında bırakılır. Diğerleri, sandık çevresi dışında kalabilirler.

Siyasi partilerin seçim kurullarına bildirdikleri itiraza yetkili kişiler ile temsilciler, seçim kurullarınca önceden kendilerine verilen belge ile sandık çevresinde bulunabilirler.

MÜŞAHİT KARTINDA BULUNMASI GEREKENLER

Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlediği müşahitlerin, siyasi parti yetkililerince imzalanmış, isim, soy isim ve sandık numaraları bulunan müşahit kartları ile sandık alanlarında bulunabilirler.

SANDIK BAŞINDA PROPAGANDA YAPILAMAZ

Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz.

Buna göre sandık başında herhangi bir adayın ya da siyasi partinin propagandasını yapan ve kanun hükümlerine uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından sandık başından uzaklaştırılır.