Yüreğimizdeki ışık... (Yetim ve Öksüzler) Vali Masatlı’dan örnek bir proje

Üst üste yapılan seçimler sonrası politik tartışmalar insanları yordu. Gereksiz bir çok konu ile meşgul olduk. Aslında üzerinde durmamız gereken önemli konular var. Bunların başında elbette çocuklarımız ve gençlerimiz geliyor.

Hatay, SODİMER olarak çok fazla yardım etkinliği düzenlediğimiz bir kent. Depremin yıkıcı etkisini çok yakından yaşayan bu kente çok farklı alanlarda destek olduk. Bu desteğin sistematik hale gelmesinde kenti yeniden kuracak Vali Masatlı’nın payı çok fazla. Kentte kısa sürede yaptıkları ve halkın gönlünde taht kuran çalışma felsefesi kısa sürede sonuç verdi.

Hatay Valiliği'nin öksüz ve yetim çocuklara destek olmak için başlattığı "Yüreğimizdeki Işık" projesi, kapsamlı ve umut vadeden bir girişim olarak öne çıkıyor. Sayısı 7000 civarında olan Türk ve Suriyeli yetim ve öksüzleri kapsayan bu çalışmanın en etkili ve fark edici yanı;  grubun 15 ilçe kaymakamı ve 11 vali yardımcısına eşleri ile birlikte zimmetlenmesi.

Vali Mustafa Masatlı, daha önce valilik yaptığı Ardahan ve Amasya’da benzer çalışmaları yürütmüş. Ancak bu sayı elbette çok fazla özellikle büyük bir deprem geçiren Hatay’da bu sayının artması proje desteği ihtiyacını da meydana getiriyor. Depremin ilk günlerinde olduğu gibi kitlesel bir motivasyona ihtiyacımız var.  Unutmayalım çocukların ideolojisi, siyaseti yok..

Bu yazımda, projenin farklı yönlerini örneklerle detaylandırarak ve kapsamını genişleterek inceleyeceğiz. Umarım diğer karar vericilere örnek olur.

Eğitim İmkanları:

Proje kapsamında, öğrencilere burs imkanı sunulmasının ötesinde, özel dersler, etüt programları ve akademik kamplar gibi çeşitli eğitim destekleri de sağlanacaktır. Bu sayede, her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarması ve akademik başarıya ulaşması hedeflenmektedir. Projede Liseye yeni başlayan bir öğrenciye, temel derslerde özel ders desteği ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık için etüt programı sunma gibi etkinlikler planlanıyor.

Temel İhtiyaçların Karşılanması:

Gıda, barınma ve giyim gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında ise sadece maddi yardım değil, aynı zamanda ayni yardımlar da planlanmaktadır. Bu sayede, ihtiyaç sahibi öğrencilere gıda paketleri, kışlık giysiler ve temel ev eşyaları gibi yardımlar ulaştırılacaktır.

Psikososyal Destek:

Projenin en önemli unsurlarından biri de psikososyal destektir. Profesyonel psikologlar tarafından bireysel ve grup terapileri düzenlenerek, yaşanan travmaların üstesinden gelmelerine ve duygusal açıdan güçlenmelerine yardımcı olunacaktır. Ebeveynlerini kaybetmiş bir öğrenciye, travma sonrası stres bozukluğu ile başa çıkması için bireysel terapi verme projenin önemli etkinliklerinden biri olacaktır.

Sosyal Entegrasyon:

Proje, öksüz ve yetim çocukların topluma entegre olmalarını ve sosyal yaşama aktif katılımını da teşvik edecektir. Ortak geziler, spor ve sanat etkinlikleri gibi sosyal aktiviteler ile bu çocuklar yalnız olmadıklarını hissedecek ve sosyal becerilerini geliştirme imkanı bulacaklar. Yaz tatili boyunca, öğrencilere yönelik bir doğa kampı düzenleme, ülkemizin önemli tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret gibi etkinlikler bu başlık içinde sayılabilir.

Gelecek Planlaması:

Kariyer planlama ve meslek seçimi gibi konularda rehberlik hizmeti sunularak, bu özel çocukların geleceğe dair bilinçli adımlar atmalarına yardımcı olunacaktır. Meslek edindirme kursları ve staj programları ile de iş hayatına hazırlanmaları sağlanacaktır. Meslek ve okul seçecek bir gence, ilgi alanlarına uygun ve okullar hakkında bilgi verilerek, bu meslekleri edinmesi için gerekli adımların atılması konusunda rehberlik  yapılacaktır.

Toplumsal Farkındalık:

Proje sadece maddi ve manevi destek sunmakla kalmayacak, aynı zamanda öksüz ve yetim çocuklara karşı toplumsal farkındalığı da artırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, kamu spotları, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Sonuç:

Yetim ve öksüzler, dünyanın her yerinde savunmasız ve dezavantajlı bir grup olarak kabul edilir. Ebeveynlerini kaybetmenin yasını tutmanın yanı sıra, genellikle yoksulluk, eğitim eksikliği ve sosyal izolasyon gibi zorluklarla da karşı karşıyadırlar. Bu zorluklar, onların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını, eğitimlerini ve gelecekteki yaşamlarını olumsuz etkileyebilir.

Yetim ve öksüzlere yardım etmek, hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemlidir. Bireysel olarak, yetim ve öksüzlere yardım etmek, onların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına, eğitimlerine devam etmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir. Toplumsal olarak ise, yetim ve öksüzlere yardım etmek, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltabilir, sosyal istikrarı teşvik edebilir ve daha adil ve kapsayıcı bir toplum oluşturabilir.

Yüreğimizdeki Işık Projesi de bu bağlamda öksüz ve yetim çocuklara umut ışığı olacak kapsamlı bir girişimdir. Farklı alanlarda sunulan destekler ile bu özel çocukların hayatları aydınlanacak ve geleceğe daha güvenle bakabilmeleri sağlanacaktır. Projenin toplumda da farkındalık yaratarak öksüz ve yetim çocuklara karşı duyarlılığı artırması ve geniş bir destek ağına dönüşmesi beklenmektedir.

Yüreğimizdeki ışık... (Yetim ve Öksüzler) Vali Masatlı’dan örnek bir proje - Resim : 1

Yüreğimizdeki ışık... (Yetim ve Öksüzler) Vali Masatlı’dan örnek bir proje - Resim : 2