Vergi affı hangi borçları kapsayacak?

TBMM’ye sevk edilen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde önemli düzenlemeler yer alıyor.

Söz konusu teklif ile önceki yapılandırmalara benzer düzenlemelerin yanında temel olarak taksitlendirme kolaylıkları sağlayan hükümler getirildiğini söylemek mümkün.

Bu düzenlemede öne çıkan bazı hususları kısaca değerlendirecek olursak:

2 BİN TL’NİN ALTINDA OLAN BORÇLAR SİLİNİYOR

Buna göre, düzenleme teklifi kapsamında, 31 Aralık 2022 tarihi ile öncesi vade tarihli olup 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan tüm vergi daireleri itibariyle borç aslı ve cezaları, gecikme zammı, gecikme faizi ve idari para cezalarının toplamı 2 bin TL’ye kadar olan borçların silinmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda vergi dairelerine olan ve toplam tutarı 2 bin TL’yi bulan borçların vergi dairelerince doğrudan silinmesi öngörülüyor.

HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.

Teklifle; gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların da yapılandırma kapsamına alınması öngörülüyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİ KAZANÇ İSTİSNASI TUTARI GÜNCELLENECEK

Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası tutarı güncellenerek Gelir Vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirlenmekte ve bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artan ikinci dilim tutarına göre uygulaması sağlanacak.

MATRAH ARTIRIMI 2018-2021 YILLARI ARASINI KAPSIYOR

Sunulan teklif kapsamında matrah artırımı düzenlemesine yer veriliyor. Matrah artırımı 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarını kapsamakta olup 2022 yılı ise kapsama alınmamış.

TBMM’de yapılacak görüşmelerde gelen teklifler doğrultusunda 2022 yılının da kapsama alınması beklenebilir.

MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANANLARA İÇİN 12 TAKSİT

Matrah ve vergi artırımından kaynaklı ödemelere ilişkin olarak, istenilmesi halinde bu ödemelerin 12 eşit taksit halinde yapılabileceğine ilişkin düzenleme getiriliyor.

Ayrıca matrah artırımında bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergileri, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edebilecekleri düzenleniyor.

KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR İÇİN 48 TAKSİT İMKÂNI GELİYOR

Düzenleme teklifi kapsamında, kesinleşmiş borçlarda yapılandırma kapsamına giren vergi borçlarına ilişkin olarak 48 eşit taksitte ödeme imkânı getiriliyor.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu düzenleme önceki benzer düzenlemelere nazaran temel olarak taksitlendirme kolaylıkları sağlayan hükümler getiriyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILABİLECEK?

Yapılandırma işlemi için 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvurulacak. Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödenecek. İlk taksit ödemeleri de mayıs ayında yapılacak.

ÖDEMELER İÇİN YILLIK YÜZDE 9 Yİ-ÜFE ORANI UYGULANIYOR

Düzenleme kapsamında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak belirleniyor. Bu kapsamda yıllık toplam oran yüzde 9 oluyor.

Piyasa koşullarında bu miktarın oldukça uygun bir borçlanma imkânı sağladığı açık.

KÂR PAYLARI İLE STOPAJLAR VERGİ ARTIRIMI KAPSAMINA ALINIYOR

Yeni düzenleme teklifi ile kâr payı dağıtımlarına bağlı stopajlar ile ana merkeze aktarılan tutarlara bağlı ödemeler üzerinden yapılan stopajlar artırım kapsamına alınıyor.

Buna göre bu kapsamda vergi artırımı yapanların kurumlar vergisi yönünden de matrah artırımında bulunmaları gerekiyor.

YAPILANDIRILAN BORÇ VAKTİNDE ÖDENMEZSE NE OLUR?

Önceki düzenlemelerden farklı olarak bu düzenlemede 3 taksite kadar aksatma durumunda yapılandırma bozulmuyor. Böylece yapılacak düzenlemeye göre ödenmesi gereken taksitlerden birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde ödenmek koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla üç taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinin ihlali sayılmıyor. Ancak zamanında ödenmeyen taksitler için 6183 Sayılı kanuna göre gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı birlikte ödenmesi gerekecek.   

HALEN DEVAM EDEN VERGİ İNCELEMELERİ YEDİ GÜNDE TAMAMLANMALI

Yeni teklif ile matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında devam eden vergi incelemeleri 7 gün içinde bitirilmezse bu işlemlere devam edilmeyeceği, dolayısıyla bu işlemlerin en geç 7 gün içerisinde bitirilmesi gerektiği yönünde düzenleme getiriliyor.

Önceki yapılandırmalar ile kıyaslandığında bu düzenlemenin haklarında vergi incelemeleri devam eden mükellefler için çok olumlu ve avantajlı bir gelişme olduğu söylenebilir.

TRAFİK  CEZALARI TEKLİF KAPSAMINDA

Sürücüler üzerinde trafik güvenliği açısından olumlu yönde bir motivasyon oluşturmak suretiyle kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak, taşımacılık sektörünün devamlılığını sağlamak amaçlarıyla sürücülere verilen ve halen aktif olan ceza puanlarının pasif duruma getirilmesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan trafik ışıklarını ihlalden hız sınırına uyulmamasına ve ceza puanlarının teklif ile belirlenecek miktarlarda silinmesine kadar bir çok başlıkta düzenleme yapılarak geçici olarak geri alınan sürücü belgelerinin geçici geri alma durumlarının kaldırılması düzenlenecektir.

Sonuç olarak;

Çok büyük miktarda kamu alacağını kapsayan bu düzenlemenin hem vatandaşlar yönünden hem de devlet yönünden avantajlı sonuçlar doğuracağını söylemek mümkün.

Düzenleme vatandaşlar açısından; kapsamda yer alan borçların hem miktarında düşme olması hem de ödeme kolaylığı sunması açısından avantajlar sağlamaktadır.

Devlet açısından da her ne kadar alacakların miktarında düşme olsa da düzenleme ile bu alacakların tahsilinin kolaylaşması nedeniyle avantaj sağlandığı söylenebilir.