Ekonomiye ilişkin torba kanun düzenlemesi: Hangi destek paketleri getirilecek? İcra borçları nasıl silinecek?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin neleri kapsadığını, söz konusu teklifin yasalaşması halinde devlet tarafından sağlanacak destek paketlerinin neler olduğunu gelin yazımızda birlikte inceleyelim.

TORBA YASADA GENÇLERE MÜJDE

Söz konusu kanun teklifinin yasalaşması halinde bu durumdan en çok gençler istifade edecek. Öyle ki Öğrenim Kredisinden faydalanıp geri ödenmesi beklenen krediler yeniden hesaplanarak mezun olmuş olanların borçlarına endeks hesaplanamayacak ve geri ödemeleri başlamış olanların borçları yeniden hesaplanarak endekslenmiş tutarlar terkin edilecek.

ÖĞRENCİ NE KADAR KREDİ ALDIYSA SADECE ONU ÖDEYECEK

Öğrenim Kredisi alan öğrenciler, borç verilen miktar ile sorumlu olacak. Bu durumda, öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra aldığı kredinin ana parası kadar bir parayı geri ödemeye başlayacak ve buna herhangi bir faiz yükü eklenmeyecek.

Mezun öğrencinin, işe girememiş olması halinde, bu durum ilgilisi tarafından belgelenerek borcun geri ödenmesinde erteleme talep edebilecek. Erteleme işlemi en fazla üç yıl yapılacak ve ilk defa yapılacak ertelemelerde borçlar yine sabit kalacak.   

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları silinecek.

İNTÖRN DOKTORLARA MÜJDE

İntörn doktor olanlara ödenen ücretlerle ilgili de düzenlemeye gidilerek, tıp fakültelerinin altıncı sınıfındaki öğrencilere, intörn eğitim döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında 12 ay süreyle ödenen ücret, bin 569 liradan asgari ücret tutarı olan 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

Tıp fakültelerindeki 14 bin 600, diş hekimliği fakültesindeki 4 bin 900 öğrenci düzenlemeden yararlanacak.  

ÇALIŞANLARA EK DESTEK TEKLİFTE

Çalışanlara nakit olarak yapılan yemek yardımının günlük 51 liraya kadar olan kısmının istisna kapsamına alınarak, 2023 Haziran sonuna kadar işverenlerin ısınma amaçlı çalışanlara yapacağı 1000 liraya kadar olan ödemelerin de gelir vergisinden ve sigorta priminden istisna tutulacak.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI ALANLAR

Yaşlı ve engelli aylığı alanların vefatı, gelir durumunda veya engel durumunda değişiklikler gibi nedenlerle ödemelerin yersiz yapılmasına sebebiyet veren yaklaşık 162 bin 572 kişiden geri alınması gereken 566 milyon 262 bin 916 liranın tahsilinden de vazgeçilecek.

Engellilerin evde bakım yardımı ile ilgili yapılan ve yersiz ödenmiş konuma gelen yaklaşık 18 bin kişinin 200 milyon lira borcunun da terkinin söz konusu olduğunu söyledi.

İCRALIK BORÇLAR SİLİNİYOR!

Küçük tutarlı icra dosyalarının tasfiyesine ilişkin yapılacak düzenlemeyle vergi mükelleflerine 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlattıkları 2 bin lira ve altında, gerçek kişilerden olan alacaklarından feragat etmek suretiyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları halinde bu alacakların değersiz alacak olarak kabul edilmesi suretiyle işletme kayıtlarından çıkarabilme imkânı sağlanacak.

Vazgeçilen alacaklar ile ilgili icrada alınacak harçlardan da vazgeçilerek, düzenleme ile 5 milyon borçlunun 9 milyon icra dosyasını tasfiye edilecek.

Ayrıca varlık yönetim şirketlerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlattıkları anapara tutarı 2 bin 500 lira ve altında gerçek kişilerden olan alacaklarının faiz ve diğer masrafları dahil takibinden vazgeçmeleri koşuluyla, takibinden vazgeçtikleri dosyadaki ana para tutarının yarısı hazineden ödenecek.

MASKE TAKMAMA CEZALARI AFFEDİLİYOR

COVİD-19 salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve maske kullanma mecburiyeti kapsamında yazılan cezalara yönelik de düzenleme yapılarak, "Halihazırda bu cezalardan 1 milyon 67 bin 485 kişi borçlu bulunuyor. Tahsil edilmesi gereken ceza tutarı da 2,7 milyar lira. Söz konusu teklifle gerek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gerekse Kabahatler Kanunu çerçevesinde verilmiş bu cezaların terkin edilecek.

SİCİL AFFI

Vadeleri 01/10/2022 tarihinden evvel olan anapara veya taksit ödemeleri ile alakalı olarak  karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları ile alakalı olarak haklarında Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirimde bulunulan kişilerin ve kredi müşterilerinin maddede belirtilen yükümlülükleri 01/07/2023 tarihine kadar yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda yasal düzenleme yapılması teklif edilmiştir.